Wioletta Pawlak (Ciesielska) konsekwentnie opowiada się za prawdą, co niesie określone konsekwencje. 
W wierszach łączy pozorną kruchość misternych form, foremek, zabawek którymi wabi czytelnika
z odwagą obserwowania, nazywania a czasem oswajania patologicznych drapieżców. 
Czyni to ot tak, krótką frazą, „jedną zapałką”, którą można podpalić świat, lub dążąc do jasności 
rozświetlić własny, osobisty, choć przecież nie osobny. Ma w zanadrzu pomysły na kolejne książki 
i siłę, aby dalej bezkompromisowo opisywać świat.

Autorka książki-debiutu pt. „krańcówka Litzmannstadt”, wydanej jako nagroda w XI Ogólnopolskim 
Konkursie Poetyckim im. Janusza Różewicza. Redaktorka „Babińca Literackiego”. 
Teksty publikowała m.in. w „Breg Art”, "Helikopterze”, „Obszarach Przepisanych”, „Wytrychu", 
„Cegle”, „Inter-”, „e-prawdzie”, „Tlenie Literackim”, „Drobiazgach” , „Wakacie", „TarNowej Kulturze”, 
„Śląskiej Strefie Gender”. 

Zdjęcia u dołu strony - Anna Kantorska, Maciej Krajewski
Wiersze czytali - Wioletta Pawlak (Ciesielska), Barbara Tylman, Maciej Krajewski, Szymon Kantorski
Wydarzenie w Stowarzyszeniu Łazęga Poznańska i galerii Wimar współfinansowane z budżetu Miasta Poznania 
#poznanwspieraGaleria zdjęć: