teksty

późne

Obraz

vlepa, wrocławskie pismo "Cegła" nr 41