teksty

sami, swoi

Obrazek


grudzień, jak zwykle 
zacina się w deszczu

dym 
w szczelinach klatki 
zęby, kłaki 

żadnych obcych 
tylko sami, 
swoi

nocna zmiana za barem, 
reszta się wydaje